top of page

SPAREN & LENEN

Bepaal met ons de juiste koers.

Anker 5

- spaarrekening

- beleggingsrekening

- sparen voor pensioen

Lees hier meer over sparen & beleggen >>>

- doorlopend krediet

- persoonlijke lening

- verkoopverlies-financiering

Lees hier meer over leningen >>>

Anker 1

Sparen & Beleggen

Samen met u zoeken we naar de meest geschikte bank die past bij uw persoonlijke wensen. En mocht in de toekomst een andere bank interessanter zijn, dan helpen wij u graag met de overstap. 

Gezamenlijk bepalen we de juiste koers.

 

Bescherming van uw spaargeld? Dat is geregeld in het depositogarantiestelsel en dat garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer na kan komen. Rekeninghouders kunnen hun deposito's tot een bepaald maximum vergoed krijgen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 

 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent een rekeninghouder die gedekt wordt door het depositogarantiestelsel;

  • Uw bank valt onder het depositogarantiestelsel;

  • Het product valt onder het depositogarantiestelsel.

 

De regeling kent een maximum van
€ 100.000,- per rekeninghouder, per bank.

Wie?

Particulieren en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Uitgesloten is een kleine groep particulieren, waaronder de bestuurders van de bank met betalingsproblemen, mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank en de directe familie van de hier genoemde personen. Ook financiële ondernemingen en overheden zijn uitgesloten van dekking door het depositogarantiestelsel.

Anker 2

Pensioenen

Een goed pensioen is erg persoonlijk. Professioneel advies over pensioen kan letterlijk goud waard zijn. Op tijd beginnen misschien nog wel meer. Iedere dag die je wacht met reserveren voor je pensioen betekent achterstand. Bovendien zijn er verschillende fiscale voordelen, die de opbouw of aanvulling van een pensioen financieel aantrekkelijk maken.

 

 

Advies

De volgende onderwerpen zijn veel besproken:

- Ouderdoms- en nabestaanden pensioen

- Gouden handdruk

- Lijfrentewetgeving

Doorlopend krediet

Wilt u graag extra financiële armslag hebben, dan is het doorlopend krediet een goede keuze. Een doorlopend krediet betekent namelijk optimale flexibiliteit in uw financiën.

Hoe werkt het?

Het doorlopend krediet werkt heel gemakkelijk. U bespreekt met uw adviseur over welk bedrag u wilt beschikken en aan de hand daarvan wordt de kredietlimiet vastgesteld. Met een doorlopend krediet heeft u altijd financiële reserve; het geld dat u op een bepaald moment nodig heeft, kunt u opnemen tot aan de kredietlimiet. U betaalt het opgenomen bedrag in gedeelten terug, samen met de rente over dit bedrag. Afgeloste bedragen kunt u vervolgens meteen weer opnemen. De looptijd is afhankelijk van de bedragen die u opneemt en aflost.

Maandtermijn & rente

U betaalt een maandtermijn, bestaande uit een aflossingsdeel en een rentedeel. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Het rentetarief is variabel. Als de rente wijzigt, dan wijzigt de looptijd van uw doorlopend krediet. Uw maandtermijn blijft hetzelfde. Wilt u uw doorlopend krediet sneller aflossen dan met de afgesproken maandtermijnen, dan kan dat boetevrij. De maandtermijnen worden via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. U heeft er dus geen omkijken naar, en dat is wel zo makkelijk.

 

Berekening

Met een speciale rekentool kunt u zelf uitrekenen hoeveel u op basis van uw inkomsten en lasten veilig zou kunnen lenen. Deze berekening vindt plaats volgens de normen van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en wordt door de meeste Nederlandse financieringsmaatschappijen gebruikt.

Bereken het nu hier.

 

Anker 3
Anker 4

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is de juiste financiering voor u als u een grote aankoop wilt doen, maar niet direct over het benodigde geld beschikt. Hierbij kunt u denken aan aankopen als een nieuwe auto, een boot of een caravan.

In tegenstelling tot een doorlopend krediet en een rente krediet leent u nu een bedrag ineens.

 

Hoe werkt het?

U bespreekt met uw adviseur wat u wilt gaan aanschaffen (of doen) en hoeveel geld u daarvoor nodig heeft. De hoogte van het bedrag hangt af van uw wensen en mogelijkheden. Ook stelt u samen met uw adviseur de looptijd vast en dus ook wanneer het krediet weer is ingelost.

 

Het verschil tussen de persoonlijke lening en het doorlopend krediet is met name de looptijd; bij de persoonlijke lening staat de looptijd vast en tijdens die looptijd blijft de rente gelijk. U weet dus van tevoren precies waar u aan toe bent.

 

Wilt u uw persoonlijke lening eerder (geheel of gedeeltelijk) aflossen dan is dit uiteraard mogelijk. In een aantal gevallen wordt er een vergoeding in rekening gebracht.

 

Maandtermijn en rente

U betaalt het geleende bedrag terug via gelijke maandelijkse termijnen. Deze termijnen zijn gebaseerd op de looptijd van de lening. Hoe langer de looptijd, hoe minder u per maand aflost en andersom. Ook betaalt u een deel kredietvergoeding, oftewel rente over het geleende bedrag. Deze rente staat gedurende de gehele looptijd vast. De terugbetaling gebeurt via automatische incasso van uw lopende rekening. Aan het einde van de looptijd, heeft u de volledige lening afgelost.

 

Berekening

Met een speciale rekentool van Moneycare kunt u zelf uitrekenen hoeveel u op basis van uw inkomsten en lasten veilig zou kunnen lenen. Deze berekening vindt plaats volgens de normen van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en wordt door de meeste Nederlandse financieringsmaatschappijen gebruikt.

Bereken het nu hier.

bottom of page